Нашите услуги

Безплатна консултация

Можем да водим и да следваме. Ако имате ясна идея, ние ще я изпълним точно както я визуализирате в ума си, ако пък нямате представа какво е най-доброто решение за вашия обект – нашите консултанти са насреща да ви предоставят огромен избор - от класически решения до най-иновативните и хитови концепции в сектора в световен мащаб. Държим на постоянната комуникация с клиента, за да се чувства сигурен и спокоен, че проектът му се развива точно както желае. На първоначална среща с вас, нашите консултанти ще поискат да разеберат повече за вашия обект или идея, ще се ориентират какъв е вашия стил и вкус, за да могат да съобразят предпочитанията ви с най-актуалните решения и да ви предложат най-умното планиране.

Ще отговорят безплатно на вашите въпроси и ще ви дадат ценни съвети и необходимите насоки, така че вашата идея да се превърне в реалност по най-бляскавия начин.

Идеен проект

След като сме обсъдили проекта с вас, ние правим собствено проучване по отношение на актуална стилистика, конкурентни проекти, специфики на площите и други. Извършваме обобщен анализ на всички архитектурни решения и съставяме идеен проект, който да отговаря на вашите желания. Идейният проект се изготвя с цел да се постигне максимална яснота за това какво се предвижда да се изгражда, да се сведат до минимум разходите и избегнат забавяния по проекта, породени от вероятността да се промени началната концепция на по-късен етап. Той съдържа чертежи, които изясняват предлаганите проектни решения в съответствие с изискванията на законовата рамка за безопасна, сигурна и достъпна среда. Ние ще ви предложим няколко варианта на идейни концепции в 2D чертежи.

Архитектурно проектиране

След направено заснемане на площите, извършваме цялостното функционално разпределение на всяка една част, тестваме различни типове разположение на различните мебели или оборудване, докато се спрете на тази, която ви пасва напълно. Когато става дума за специфични зони, ви консултираме за това кое е най-правилното разположение на оборудването като събразим всички фактори. Може да разчитате на нас и за площообразуване, когато се проектира цяла сграда или етаж.

След избор на дадено фунционално разпределение, инженерните ни специалисти изготвят схеми за основните трасета и мрежи и определят местата за захранване с ток, вода, системи за сигурност, пожаро-известяване, климатизация и др /при липса на такива/. Подготвяме разчети за необходимите мощности, на база на които се вадят разрешителни и се сключват договори с доставчици на комунални услуги. Предлагаме и услугата ние да се занимаем напълно с осигуряването на нужната административна документация.

Ние изготвяме и предоставяме чертежи за всяко едно помещение или зона, като даваме и разгъвки на стените със специфичен дизайн, детайлите от гипсокартон в точен мащаб, както и подробни чертежи на необходимата мебелировка. Акуратните чертежи са гаранция за доброто изпълнение на строителните дейности и за пълното съответствие на мебелите и обзавеждането с тези, които сте харесали.

На този етап съставяме и предварителни проектобюджети.

Преди да пристъпим към интериорния дизайн, е подходящо да споделите вашите предпочитания за цветове, материали, типове настилки, осветление, снимки на цялостни решения или вече избрана мебелировка.

Интериорен дизайн

Екипът на Pro Design Interiors притежава опита и уменията да превърне всеки един проект в красива реалност. На база на избраното от вас функционално разпределение и предоставените насоки по отношение на стилистика, нашите интериорни дизайнери изготвят няколко на брой фотореалистични 3D визуализации с много висока резолюция (до 3 цветови варианта) и изгледи от различни страни. Нa този етап заедно с вас правим подбор най-подходящите материали, патерни и десени и ги полагаме във визуализациите, за да можете да си представите напълно реалистично средата до най-малкия детайл. Визуализираме всички подови и стенни настилки, врати, мебели, текстил, осветление, дори аксесоари.

Всичко, което се залага в 3D визуализациите, е 100% изпълнимо.

Изпълнение и авторски надзор

Когато сте ни поверили отговорността по изпълнението на интериорния проект, ние поемаме ангажимент да изпълним 100% от визуализираното. Може да разчитате на нас за осигуряването на екипи строители, както и за предоставянето на преференциални цени от наши партньори-доставчици на материали, мебели и специализирано оборудване. Осигуряваме ви цялостно съдействие и консултиране относно избора на материали, аксесоари и мебели, предоставяме ви подробни ценови и количествени оферти за всяка една дейност.

По време на изграждането на обекта, осъществяваме постоянен надзор на място и правим необходими корекции при необходимост. Ежедневно следим за спазването на сроковете и прецизното качеството на изпълнението чрез нашите технически ръководители и супервайзъри.

„Всеки велик архитект е – задължително – велик поет. Той трябва да е велик преводач на своето време, на своя ден, на своята епоха.“

Франк Лойд Райд

TOP