Проекти

Основното ни предимство пред други компании в сектора е тясната ни специализация в създаването на специфични публични пространства. Залагаме на know how, базиран както на собствения ни опит, така и на хилядите часове, прекарани в консултации с тесни специалисти в областта на типовете обекти, които създаваме.

TOP